S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Návrat do hlavního menu

www.ohnostroje-ondrak.cz

bb

 


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím Vladimír Ondrák,Vřesovice 67, 798 09 Vřesovice a kupujícím na eshopu www.ohnostroje-ondrak.cz. Byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady
 2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 3. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci mimo jiné
  • doručením nebo osobně na adrese:Vladimír Ondrák, Vřesovice 67, Vřesovice, 79809
  • emailem na adrese: info@ohnostroje-ondrak.cz.
 4. Kupující při podávání reklamace doloží:
  • způsob nabytí zboží (například předložením daňového dokladu, faktury či záručního listu),
  • reklamované zboží (doporučujeme reklamovat zboží včetně příslušenství a obalu),
  • detailní popis reklamované závady.
 5. Prodávající kupujícímu vystaví písemné potvrzení o přijetí výrobku do reklamačního řízení. Potvrzení obsahuje mimo jiné označení výrobku, datum uplatnění reklamace, popis reklamované závady a požadovaný způsob vyřízení reklamace.
 6. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
 7. O vyřízení reklamace je zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Na kontakt, který uvedl do reklamačního protokolu. Při ukončení reklamačního řízení prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o datu ukončení reklamace, způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a potvrzení o době trvání opravy výrobku.
 8. V případě zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné zdůvodnění.
 9. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě
  • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním;
  • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem na výrobku,
  • poškození živly (např. voda, apod.),
  • poškození nadměrným zatěžováním.
 10. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové.
 11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
 12. Kupujícímu je doporučeno před odesláním reklamovaného zboží kontaktovat prodávajícího emailem. Zboží je vhodné odesílat až po vzájemné dohodě o způsobu doručení reklamace. Prodávající doporučuje zboží před odesláním pečlivě zabalit do původního přepravního obalu. Při převzetí zásilky (po vyřízení reklamace) od přepravce je doporučeno vždy zkontrolovat zásilku bezprostředně při převzetí. Kontrolou zásilky se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávajícím je doporučeno zápis o případné škodě sepsat ihned při převzetí zásilky s přepravcem, proto je nutné zásilku před převzetím vždy důkladně prohlédnout. Přepravce GLS, nebo České pošty je zavázán vyčkat, než kupující kontrolu učiní.
 13. Vzhledem k charakteru prodávaného zboží je možné zasílat do reklamace pouze nepoužité pyrotechnické zboží (nefunkční například z důvodu chybějící iniciační zápalnice, stopiny). Použité (již jednou iniciované) selhané pyrotechnické výrobky je kupující povinen zlikvidovat dle návodu na výrobku. Kupující je povinen se před použitím pyrotechnického výrobku seznámit s návodem na použití a likvidaci výrobku. Návod je uveden na obalu výrobku.
 14. Reklamaci použité (iniciované) pyrotechniky je možné uznat na základě pořízené fotodokumentace. Selhaný výrobek ponechte 15 minut v klidu a potom jej ponořte na min. 2 hodiny do vody. Následně z bezpečné vzdálenosti pořiďte fotografie. Poté postupujte dle pokynů na likvidaci výrobku uvedených na obalu. Jiná manipulace se selhávkou zakázána!!!
 15. Na fotografii reklamované selhávky by mělo být zřejmé:
  • viditelná nefunkčnost výrobku,
  • viditelně spotřebovaná iniciační část výrobku (vyhořelá zápalnice),
  • datum pořízení fotografie (doporučujeme na fotoaparátu nastavit datum),
  • jaký výrobek je reklamován.


Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 3. 2015.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny

NGQyMWU